COVID-19 virus & activiteiten van de Meesterknecht

 

Beste leden van De Meesterknecht, 

Afgelopen week heeft het kabinet een heldere toelichting gegeven op de huidige maatregelen om verspreiding van het Corona virus te voorkomen. We zitten als inwoners van NL, maar ook onze buurlanden, nog wel even vast aan de maatregelen. Als bestuur van De Meesterknecht hebben wij samen met het kernteam de besluiten van afgelopen week afgewogen in relatie tot onze groepsactiviteiten die voor 2020 gepland staan. Wij hebben besloten om al onze georganiseerde groepsactiviteiten die gepland stonden, te annuleren. Dit houdt in dat de Hoogtestage vrouwen, mannen 1 & 2 en het MTB weekend niet doorgaan. Ook annuleren wij ons geplande jubileum event 10/10/2020.

Hiervoor hebben wij in hoofdlijnen de volgende argumenten:

 • Wij willen ons zo goed mogelijk houden aan de richtlijnen van de overheid en jullie en onze gezondheid als uitgangspunt nemen.
 • We willen graag één lijn trekken: diverse activiteiten zijn al geannuleerd, de geplande seizoensopbouw, inclusief de inhoudelijke kant daarvan, is niet meer mogelijk.
 • Vooralsnog zijn tot 1/9/2020 groepsactiviteiten niet toegestaan. Het vrouwenweekend dat voor juni gepland stond, valt binnen deze periode en annuleren wij.
 • Op dit moment zien wij dat er geen zekerheid is over het toestaan van, of de vorm waarin eventuele groepsactiviteiten mogelijk zijn voor de periode na 1/9/2020. Wij willen daarom geen financiële risico’s lopen door verplichtingen aan te gaan voor evenementen waar veel onzekerheid over bestaat. Bovendien is het nagenoeg onmogelijk om op dit moment deelnemers te werven voor onze activiteiten. Daarom annuleren wij de Hoogtestages mannen 1 & 2.
 • Het MTB weekend is al eerder verzet, van april naar september. Aangezien het op dit moment te onzeker is of het in de huidige vorm door kan gaan, annuleren wij ook deze Hoogtestage.
 • Ons jubileum event willen wij graag organiseren en goed. Op dit moment kunnen we niet inschatten hoe lang de aanpassingen conform een 1,5 meter samenleving, van ons gevraagd worden. Daarom hebben wij besloten voor zekerheid te gaan (voor zover we dat kunnen…) en het jubileum event te verplaatsen naar voorjaar 2021. Ook dan bestaan we nog steeds vijf jaar ?.

Uiteraard is dit zeer teleurstellend. We hadden graag mooie ontmoetingen willen organiseren en mooie fietstochten met elkaar gemaakt. We keken er ook naar uit om een lustrumfeest te organiseren. Maar de omstandigheden maken dat we dit besluit moeten nemen. We kunnen nu nog de evenementen tegen geringe kosten of geheel kosteloos annuleren. Alle ingeschreven deelnemers en medewerkers zijn ondertussen op de hoogte gebracht. Alle geplande activiteiten worden een jaar doorgeschoven. Wij hopen op korte termijn een jaarplanning 2021 te presenteren die vergelijkbaar is met de planning van 2020.

Wat doen we wel

Als bestuur en kernteam hebben we gekeken naar wat we wel kunnen doen. Daarom hebben we in ieder geval voor de korte termijn een Corona proof activiteit bedacht. Want, we fietsen op dit moment zoveel mogelijk alleen, maar missen de ontmoeting met andere leden. Ook is er behoefte om je verhaal ergens kwijt te kunnen. Daarom hebben wij een activiteit bedacht waar wij onze waarden van prestatie, relatie en inspiratie in kwijt kunnen. Wat gaan we doen?

De MK-leden-estafette

Het concept is simpel. Jij fietst een mooie tocht in je eentje naar een ander MK-lid en draagt daar virtueel het stokje over. Een fietstocht met een uniek verhaal. Het volgende MK-lid fietst weer verder naar de volgende, etc. Klinkt eenvoudig toch?

Maar het verdient iets meer uitleg:

 • na inschrijving verdelen wij de deelnemers in groepen van 10-15 personen
 • met deze groep fietsen jullie de estafette in de periode tussen 10 mei en 1 juni 2020
 • bij inschrijving geef je zelf aan hoeveel kilometer jij zou willen fietsen
 • op basis hiervan maken wij een fietsvolgorde per groep
 • elke deelnemer krijgt te horen naar wie hij / zij toe fietst
 • elke deelnemer rijdt alleen, onder het motto #ridesolo
 • het stokje wordt virtueel overgedragen wanneer jullie elkaar ontmoeten op een Corona-proof manier, dus met gepaste afstand
 • iedere deelnemer schrijft naar aanleiding van deze fietstocht een bijdrage in het Estafettedagboek ter inspiratie voor alle deelnemers en leden

Wij hopen dat we jullie op deze manier een mooie fietstocht kunnen bezorgen. Een fietstocht over wegen waar je anders niet zo snel voor zou kiezen. En, we hopen jullie als leden op een unieke manier met elkaar in contact te laten komen waarbij jullie elkaar met je eigen verhalen inspireren.

Heb jij zin om hieraan mee te doen? Schrijf je dan uiterlijk 5 mei 2020 hier in en je krijgt zo snel mogelijk bericht met nadere informatie.

En verder?

Indien het in september / oktober blijkt dat we weer op kleine of grotere schaal een groepsactiviteiten kunnen organiseren, dan zullen we zeker proberen een seizoensluiting of andere activiteit te plannen. En, uiteraard zullen we de komende periode verder nadenken over andere creatieve manieren om elkaar te blijven ontmoeten op de fiets en in het geloof.

Alles onder Gods zegen en genade

Rest ons nog jullie Gods onmisbare zegen toe te wensen en toe te bidden. Want juist in deze tijd is er niets duidelijker dan dat wij bij God de enige zekerheid in het leven kunnen vinden, namelijk zijn liefde voor ieder van ons persoonlijk.
En wij leven in Zijn genade, de genade die echt vrijheid brengt, ondanks alle ogenschijnlijk vrijheids-beperkende maatregelen van dit moment. Wij horen links en rechts over mensen die zieken hebben in hun familie, dichterbij of verder weg, ook horen wij verhalen over leden waarvan het werk onzeker is, of is weggevallen. Het is een pittige tijd, een tijd om te dienen. Thuis, in de familie, op het werk, in de kerk, in de wereld. En daar mogen wij zijn en ons inzetten, want wij zijn tenslotte ‘renners die durven dienen’.

Het bestuur De Meesterknecht
(28 april 2020)