COVID-19 virus & activiteiten van de Meesterknecht

 

Beste leden van De Meesterknecht, 

Zoals jullie 12 maart 2020 in de berichtgeving hebben kunnen vernemen, zijn door de overheid op advies van de RIVM maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan. Als bestuur volgen wij deze maatregelen op.

Dit betekent dat we hebben besloten de seizoensopening in Heerde van 21 maart te annuleren. We zullen op korte termijn met een nieuwsbrief komen waarin de inhoudelijke onderwerpen van de seizoensopening met jullie worden gedeeld. Ook zullen we aangeven op welke wijze wij aan de statutaire plicht van het houden van een ledenvergadering invulling willen geven. We onderzoeken of het mogelijk is de seizoensopening op korte termijn te herplannen. Ook daarover zullen wij jullie nader informeren. We zullen dan ook ingaan op het terugbetalen van inschrijfgeld. 

Voor de overige activiteiten, zoals het MTB weekend begin april en de Brabantse Pijl van 18 april, geldt dat we de dan geldende richtlijnen volgen. De deelnemers zullen hierover separaat worden ge├»nformeerd. We blijven de richtlijnen volgen en zullen eventuele gevolgen voor de overige geplande activiteiten direct met jullie delen. 

Deze beslissingen zijn genomen in het belang van de gezondheid en veiligheid van al onze leden. Wij hopen op jullie begrip voor de situatie. Mochten er wijzigingen of aanvullende maatregelen genomen moeten worden, dan zullen wij jullie daarover informeren.

Het bestuur De Meesterknecht
(13 mrt 2020)