Hoe zit God met jou in de koers?

Jij bent meesterknecht! Jij zet je in voor je Meester: dienend, alles gevend. En stel.. vandaag ben jij die meesterknecht. Jij, op dit moment voor je meester fietsend… En die meester blijkt Tom Dumoulin.

tja..

Je zou je best doen, je kapot fietsen om hem uit de wind te houden. Alles geven voor zijn doel… maar het is Tom Dumoulin… Zou hij je nodig hebben? Zou al jouw energie enigszins bijdragen aan datgene dat hij nodig heeft? ff serieus? Zou hij, uit respect voor je inzet, achter je blijven fietsen? En ontspannen nog niet de helft van zijn wattage trappen? Zou het voor hem uitmaken of je nu wel of niet voor hem fietst?

God wil een Vader voor ons zijn. Als God is Hij almachtig, alwetend, eeuwig machtiger dan wat dan ook. Alle kracht en macht en Koningschap is van Hem. Heeft de Almachtige God ons nodig? Nee, nergens voor.

Voor God is er NIETS dat Hij niet kan omdat hij daarvoor de kracht van mensen nodig heeft. Maar Hij KIEST ervoor om met jou intiem te zijn… Om jou te zoeken. Om jou te kennen. Om jou je vrijheid aan te bieden en met je om te gaan. Hij wil een Vader zijn voor jou persoonlijk. Hij wil met ons in KOERS zijn.

Hij wil jouw Vader zijn.

Ik hoop jullie mee te nemen in die waarheid, en hoop dat hij jullie net zo omarmt als dat het mij doet. Jezus leerde het ons al bidden: “Onze Vader”

Lees Lukas 11 verzen 2 & 13
vs 2 (HSV): Hij (Jezus) zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader, die in de hemelen zijt.
Uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde.
vs 13 (HSV): Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?

Tweemaal komt daar het woord Vader in voor.

Wat zeggen die woorden over de Identiteit van God?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Wat zegt die eigenschap van God voor jou?
……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

Is God jouw Vader?

—William Ten Brinke—

De Meesterknecht