Dienen!!

Wat is dienen? Verschillende keren heb ik mij dit afgevraagd in de achterliggende tijd. Als lid van de Meesterknecht houdt mij dat regelmatig bezig. Hoe kan ik de visie van de vereniging: “Een echte meesterknecht is dienstbaar. Dienstbaar naar Jezus, naar onze omgeving en naar elkaar. Dat is durf. Wij durven te dienen!” in praktijk brengen?
De slogan “Renners die durven dienen” was voor mij lastig om in praktijk te brengen in deze bijzondere tijd. Op allerlei manieren dit geprobeerd en achteraf bezien was het toch net niet wat ik voor ogen had. Is het volbrengen van een goede doelentocht dienen of is het meer een prestatie? Het werven van gelden was soms meer een prestatie van “kijk is wat ik opgehaald hebt” dan dienstbaar zijn aan de ander.

Het hield mij tot voorkort bezig, ook in de vereniging heb ik de vraag wel is gesteld wat verstaan we onder dienen, verschillende antwoorden werden hierop gegeven. Maar het gaf mij niet het bevredigende antwoord. Dus bleef de zoektocht naar de invulling hiervan doorgaan. Tijdens het bidden aan God gevraagd of Hij mij wilde inzetten om werkzaam te kunnen zijn in Zijn koninkrijk. De gedachten kwam wel is op wordt mijn vraag wel gehoord, merk er niets van. Het heeft mij nu wel bepaald en bevestigd dat wij afhankelijk zijn van Gods tijd wanneer en waar Hij ons in wil zetten op Zijn tijd.

Al verschillende keren heb ik deelgenomen aan de toertochten van Cycle for Hope en ook dit jaar hoop ik hieraan deel te nemen voor de 6e keer. Het werk van De Hoop uit Dordrecht spreekt mij erg aan. Mensen die een tweede kans in hun leven nodig hebben, krijgen die mogelijkheid bij De Hoop. Daar wil ik mijn sportieve bijdrage aan geven. In de achterliggende edities verschillende keren geprobeerd om een team te formeren maar dat wilde niet echt lukken. Als je aan mogelijke potentiele deelnemers vroeg wil je deelnemen aan een toertocht van Cycle for Hope dan kreeg je verschillende antwoorden te horen waarom men niet wilde deelnemen. Ik zal de reden jullie maar onthouden. Werd er dan toch een team gevormd dan was het een team van vier of minder renners en het gebeurde ook dat na toezegging om deel te nemen later er toch van werd afgezien. Soms frustreerde mij dit enorm, maar al snel kon ik dit weer vergeten.

Al enkele jaren heb ik contact met een medewerker van Stichting Vrienden van de Hoop en is inmiddels een vriend van mij. Hij heeft in het verleden als gast deelgenomen aan behandeling van zijn verslaving. Na deze behandeling is hij gaan werken bij De Hoop als projectleider van Cycle for Hope en daarin kunnen we zien dat het werk van De Hoop zijn vruchten afwerpt.

Enkele weken terug had ik een gesprek met hem en toen kwam het ter sprake op welke wijze ik mij dienstbaar kon maken voor Cycle for Hope. Ik stelde hem voor of er een mogelijkheid was om deelnemer te worden bij het Team Huis van Hope Zustersteeg. Dit initiatief werd enthousiast ontvangen en na een gesprek met de teamcaptain werd dit voorstel besproken met de overige teamleden en ook zij waren akkoord met dit voorstel.

Even een kleine toelichting over Huis van Hoop Zustersteeg. Dit is een kleinschalige Beschermd Wonen vorm midden in het centrum van Gorinchem waar maximaal 12 bewoners ondersteuning krijgen aangeboden door medewerkers, kernbewoners en vrijwilligers op hun weg van herstel. Elke bewoner heeft zijn/haar eigen woning met daarnaast een gezamenlijke woon- en eetkamer. Met z’n allen zijn ze één familie en proberen ze met elkaar in goede harmonie lief en leed te delen.

Ieder lid van het team heeft op zijn/haar manier te maken met het werk van De Hoop en/of Huis van Hoop Zustersteeg. Samen gaan we op de weg met smalle bandjes om af te zien voor de ander die HOOP en een nieuw LEVEN wil ontvangen.

Tijdens het fietsen mij dienstbaar maken door op de momenten waarop sommige teamleden het even moeilijk hebben, hen te bemoedigen door in gesprek te gaan of een hand op de schouder te leggen. Mijzelf ook kwetsbaar durven op stellen en laten merken dat ik gelijkwaardig aan hen ben. Het uit de wind houden hoorde er ook bij. Eén van de teamleden sprak mij aan namens het team en vertelde dat ze blij zijn met het versterken en de dienende rol als “meesterknecht”. Ook mogen getuigen van ons voorbeeld als dienende meesterknecht door te wijzen op Jezus Christus, de meest ultieme Meesterknecht, die diende om ons te redden en ook de minste wilde zijn. De pijler prestatie is van toepassing en wel op de volgende wijze, samen als team willen wij 150 km afleggen en ik weet nu al dat dit voor sommigen een prestatie is en voor mij zie ik het als prestatie om dit, echt met z’n allen, te volbrengen als team. Inmiddels heb ik al enkele trainingsritten met dit team gemaakt om op 12 juni 2021 de toertocht van 150 km te gaan fietsen.

Dit alles wel met de woorden van Jakobus 4 : 13 tm 15 waar staat: Binnenkort gaan we naar die en die stad. Daar blijven we een jaar om zaken te doen en geld te verdienen.’
We weten niet wat er morgen gebeurt. We weten zelfs niet of we dan nog wel leven! We kunnen beter zeggen: ‘Als de Heer het goedvindt, blijven we leven en kunnen we dit of dat doen.’

Tijdens de trainingsritten die we als team samen gereden hebben, heb ik mogen ervaren en is ook bevestigd dat dit het is waar ik op zoek naar was. Het antwoord op de vraag waar deze blog mee begint: wat is dienen? heb ik hierin gevonden.

Kees de Jong

Voor meer informatie over het team Huis van Hoop Zustersteeg kijk op www.cycleforhope.nl onder het kopje teams en deelnemers. Als je klikt op een deelnemer dan vind je hun verhaal waarom zij mee fietsen.

De Meesterknecht